Larsmo-Eugmo pensionärsförening

Friluftsdag 3.10.2019

04.10.2019 kl. 12:34
Rapport från friluftsdagen vid sportcentret

Larsmo-Eugmo Pensionärsförening rf. 03.10.2019
Rapport från friluftsdagen vid sportcentret
Pensionärsföreningen anordnade sin traditionella friluftsdag torsd. 03,10. vid Fritidsgården och sportcentret .Tidpunkten var något senarelagt än tidigare år, och med ett lite förnyat koncept. Motionskommittén hade visserligen beställt vackert väder för tillställningen,men prognoserna  skrämde  oss med någonting helt annat. Och döm om vår förvåning när det blev dags att ”sparka igång” visade sig vädergudarna från sin bästa sida och ”folket strömmade till i stora skaror”. Dagen inleddes med en kombinerad fråge- och tipsrunda runt sportplanerna ,samt via den nya skidskyttestadion,främst för att  många av våra pensionärer sällan  tar sig tid  att begrunda vilka fina anläggningar kommunen tillhandahåller för invånarna. och vilken fin kommun vi lever i. Tror säkert att visiten lämnade bestående  intryck hos många av oss .Själva frågetävlingen (tippningstävlingen) var enligt många  ganska knepig,men var och en fick säkert  något rätt, och  en liten uppdatering i närkunskap det skadar ju ingen. Efter kaffe,och dopp  följde prisutdelning,och alla pris fann sina vinnare - Föreningen bjöd på förplägningen, samt grillkorv. Det fanns möjligheter att testa på boulspel och hästskokastning  och många intresserade tog tillfället i akt och testade. Våran ordförande Inga hade  inlånat rikshan från Sandlunden och hon körde och förnöjde  deltagare runt sportplanen med riktigt kvalitetsskjuts.. Som en summering av dagen tror jag säkert att en stor del av det dryga åttiotal,  som mötte upp var nöjda med dagen, och  var och en for hoppeligen förnöjda över en fin dag hem till sitt. Larsmo-Eugmo pensionärsförening riktar ett stort tack till funktionärerna, samt Larsmo kommun,för att vi fick använda Fritidscentert och korvgrillen.

Text: Karl-Johan Forsell, Bild: Inga Lund, Agneta Fagerholm