Larsmo-Eugmo pensionärsförening

Aktiva seniorer tar sig an smarttelefon!

19.03.2020 kl. 15:15
Vi har tack vare en aktiv pensionärsförening och en synnerligen motiverad och engagerad handledare kunnat genomföra ännu en gedigen utbildning i datoranvändning i Larsmo.

Aktiva seniorer tar sig an smarttelefon!

Vi har tack vare en aktiv pensionärsförening och en synnerligen motiverad och engagerad handledare kunnat genomföra ännu en gedigen utbildning i datoranvändning i Larsmo. Per-Ole Renlund har handlett och undervisat seniorer i it-kunskap och i användningen av android-telefoner. Under våren har vi haft it-café både vid huvudbiblioteket och vid Bosund bibliotek. Samarbetet kring it-caféet startades upp redan under 2015 mellan Per-Ole Renlund och biblioteket. Biblioteket kunde erbjuda lokaler med fungerande wifi och givetvis kaffe. Under åren har vi haft närmare trettio tillfällen för undervisning, diskussion och frågor kring data- och teknikanvändning.

Utöver dessa informella och trevliga datacafémöten 2020 har vi haft datakurser för seniorer vid sammanlagt sex tillfällen. Deltagarna fick undervisning på grundnivå eller alternativt en mer avancerad nivå beroende på förkunskaper. På agendan stod bland annat datasäkerhet, uppdatering av programvara och tjänster på nätet.

Som en naturlig fortsättning i utbildningen ordnade Larsmo-Eugmo pensionärsförening med Per-Ole i spetsen en kurs i användning av android-telefoner.  För att få en effektiv handledning så deltog fyra-fem personer som lärare vid sammanlagt fyra tillfällen. Gruppen som blev handledd bestod av 20-25 personer. Redan i initialskedet besökte gruppen gemensamt en teknikaffär och anskaffade telefoner av samma märke. De flesta i gruppen hade tidigare endast använt Nokia/ Doro-telefoner. För att komma framåt och vidare i det digitala samhället behöver man behärska smarttelefoner. De flesta kontakter med t ex myndigheter, försäkringsbolag, bokningstjänster, banker, hälsovårds- och folkpensionsinstanser är nu på nätet. 

Larsmo-Eugmo pensionärsförening har för närvarande 412 medlemmar. Många av medlemmarna har grundläggande kunskaper när det gäller användningen av surfplattor, smarttelefoner och datorer, men flera medlemmar borde ännu engageras för att lära sig använda nättjänster, eftersom vi mer och mer går mot ett digitalt samhälle.

Det framkom efter diskussion med deltagare från kursen att den var såväl givande som nödvändig. Deltagarna önskade en fortsättning för att kunna fördjupa sig och lära sig mera om de många möjligheter som finns vid användning av en smarttelefon.
Text: Bibliotekschef Beatrice Villman Bild: Barbro Villman

Text: Beatrice Willman Bild: Barbro Villman