Larsmo-Eugmo pensionärsförening

Såhär enkelt är det att bli medlem : kontakta någon i styrelsen eller någon medlem med nedanstående uppgifter:

LARSMO-EUGMO PENSIONÄRSFÖRENING rf

Namn ____________________________________________________

Adress ___________________________________________________

Postanstalt ________________________________________________

Telefonnummer _____________________________________________

E-post ____________________________________________________

Födelsedatum ______________________________________________

När Du har anmält Dig och förbundet har registrerat Dig, får Du förbundstidningen God Tid, då Du har betalt medlemsavgiften, som är 18 € för år 2019.

Du kan också anmäla dig digitalt

Skriv siffran 6 med bokstäver: