Larsmo-Eugmo pensionärsförening

Motionsblanketten

Ladda ner blanketten från vår webbsida larsmo-eugmo.spfpension.fi/motion och spara den i datorn eller skriv ut den. Den skall skrivas ut med Acrobat Reader DC. Anpassad skala skall ändras till 145% och liggande sida.
Blanketten kan även fås på februari månads pensionärsmöte, den kan ifyllas elektroniskt eller på utskriven blankett och inlämnas senast på vårt månadsmöte i september. Kan även skickas som email under adress larsmo.pensionarer@outlook.com.
Prisutdelning sker i samband med friluftsdagen i slutet av september. Lycka till.

Alla former av vardagsmotion i minst 30 min  ger max 1 poäng / dag

Ladda ner blanketten / tryck 

Ladda ner blanketten här