Larsmo-Eugmo pensionärsförening


                                                                              

Välkommen till Larsmo-Eugmo pensionärsföreningens webbplats

OBS. Friluftsdag 24.9 se kalendern

Gymnastisera med Gun! Tryck här
Gun Svenlin, ordförande i Finlands Seniordansförbund 

Nu kan ni läsa Förbundsnytt no:13 /23.8.2020  och att åldras på 2020 talet

Aktuellt på förbundets it-sidorna / Tryck här

Föreningen är en svenskspråkig, ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor obunden förening med 405 medlemmar år 2020. Föreningens uppgift är:

  • att verka för medlemmarnas sociala och kulturella intressen
  • att ordna föredrags-, diskussions- och underhållnigstillfällen
  • att ordna återkommande sammankomster med olika programinslag
  • att ordna resor och exkursioner och teaterbesök


Barbro Villman