Larsmo-Eugmo pensionärsförening


                                                                              

Välkommen till Larsmo-Eugmo pensionärsföreningens webbplats

DRIVE-IN konsert med Tommys 13.6 kl. 19.00 på Klacken i Lillby, Purmo! 500 personer får plats! Konserten kan även senare ses på Youtube och på SPF webbplats.

Gymnastisera med Gun! Tryck här
Gun Svenlin, ordförande i Finlands Seniordansförbund 

Nu kan ni läsa Förbundsnytt no:12 /17.6.2020  och att åldras på 2020 talet

Aktuellt på förbundets it-sidorna / Tryck här

Föreningen är en svenskspråkig, ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor obunden förening med 409 medlemmar år 2020. Föreningens uppgift är:

  • att verka för medlemmarnas sociala och kulturella intressen
  • att ordna föredrags-, diskussions- och underhållnigstillfällen
  • att ordna återkommande sammankomster med olika programinslag
  • att ordna resor och exkursioner och teaterbesök


Barbro Villman