Larsmo-Eugmo pensionärsförening


                                                                              

Välkommen till Larsmo-Eugmo pensionärsföreningens webbplats

Föreningen är en svenskspråkig, ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor obunden förening med 411 medlemmar år 2020. Föreningens uppgift är:

  • att verka för medlemmarnas sociala och kulturella intressen
  • att ordna föredrags-, diskussions- och underhållnigstillfällen
  • att ordna återkommande sammankomster med olika programinslag
  • att ordna resor och exkursioner och teaterbesök