Larsmo-Eugmo pensionärsförening


                                                                         

Välkommen till Larsmo-Eugmo pensionärsföreningens webbplats


Nu kan ni läsa Förbundsnytt no8. 11.6.2021 

Folkhälsans brev om Seniorer i skolan, maj 2021

 

Föreningen är en svenskspråkig, ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor obunden förening med 387 medlemmar år 2021. Föreningens uppgift är:

  • att verka för medlemmarnas sociala och kulturella intressen
  • att ordna föredrags-, diskussions- och underhållnigstillfällen
  • att ordna återkommande sammankomster med olika programinslag
  • att ordna resor och exkursioner och teaterbesök