Larsmo-Eugmo pensionärsförening

LARSMO-EUGMO PENSIONÄRSFÖRENINGs  STYRELSE  år 2019

Styrelsen väljs på höstmötet i november för ett år i sänder enligt föreningens stadgar.

Ordförande och kassör
Inga Lund Risöhällvägen 241   68570  Larsmo
E-post: lund_inga@hotmail.com , gsm 050 3229645      
Viceordförande
Bo-Erik Haglund, Holmv. 17,  68570 Larsmo
E-post: bo-erik.haglund@multi.fi , Tfn 06-7281242  gsm  040-5264693
Sekreterare
Karl-Johan Forsell, Backvägen 8 B 6, 68580 Larsmo
 E-post: larsmo.pensionarer@outlook.com ,  tfn  044 028 1350                                     
Medlem  
Christer Fagernäs,Tallbackavägen 25, 68570 Larsmo
E-post: christer.fagernas@gmail.com Tfn 040-5531938
Medlem
Sven -Erik Andersson,  Risöhällvägen 324, 68570 Larsmo
E-post: svenerik44andersson@gmail.com , gsm 050-3032077
Medlem
Inge-Britt Penttinen: 
ibk.penttinen@gmail.com, Tel 0505 216 540
Medlem
Ann-Britt Stens Fagernäsvägen 328    68570 Larsmo
E-post: ambi.stens@multi.fi , gsm 050 3435205

Bokförare utanför styrelsen; Marita Lillqvist

Ersättare i styrelsen

Eivor Finnäs
Marlene Holm
Maj-Britt Kujamäki
Nils Ström     

Medlemsregistret


Ann-Britt Stens, se ovan

Programkommittén

Helena Enell

Ljudtekniker


Bo-Erik Haglund,se ovan
ers. Tore Hästbacka
Reseansvarig:

 Käld Ingmar,  Risöhällvägen 346  68570 Larsmo gsm 050-5111007,  06-7285346   ingmar.kald@outlook.com 

Motionskommittén


Marianne Forsell
tfn  044 028 1350
Backvägen 8 B 6, 68580 Larsmo

IT-ansvarig och Webbsidan 

Per-Ole Renlund, it-stödperson också för Norra Svenska Österbotten
tfn 0400161825, e-post: prenlund@multi.fi

IT-stödperson


Peter Hellman
tfn 0505486211, e-post: peter.hellman@outlook.com
Serveringsgruppsansvarig

Carita Fagersund, Furuholmsvägen 78,  68580 Larsmo
gsm 0400 392228