Larsmo-Eugmo pensionärsförening

LARSMO-EUGMO PENSIONÄRSFÖRENINGs  STYRELSE  år 2021

Styrelsen väljs på höstmötet i november för ett år i sänder enligt föreningens stadgar.

Ordförande
Per-Ole Renlund, Risövägen 27, 68570 Larsmo
E-post: prenlund@ multi.fi, tfn 0400-161825
Viceordförande
Svenfelt Leif Ankarvägen 7 Bst 2, 68555 Bosund
E-post: leif.svenfelt@multi.fi, ​gsm 0400-899467
Sekreterare och Pressombud
Karl-Johan Forsell, Backvägen 8 B 6, 68580 Larsmo
 E-post: larsmo.pensionarer@outlook.com ,  tfn  044 028 1350                                     
Medlem  
Ann-Christin Andtbacka, Nabbskatsvägen 4, 68570 Larsmo
E-post: anki.andtbacka@hotmail.com, tfn: 0500281594
Medlem
Sven -Erik Andersson,  Risöhällvägen 324, 68570 Larsmo
E-post: svenerik44andersson@gmail.com , gsm 050-3032077
Medlem
Inge-Britt Penttinen: Östanlidvägen 2 A  68660 Jakobstad
ibk.penttinen@gmail.com, Tel 0505 216 540
Medlem och kassör
Ann-Britt Stens Fagernäsvägen 328    68570 Larsmo
E-post: ambi.stens@multi.fi , gsm 050 3435205

Bokförare utanför styrelsen; Lis-Marie Fagerholm

Ersättare i styrelsen

Eivor Finnäs
Marlene Holm
Maj-Britt Kujamäki
Siv Brännbacka   

Medlemsregistret och Valberedningskommitèn


Ann-Britt Stens, se ovan

Programkommittén

Ole Wärnman, Herrholmsgatan 14 A7,  68600 Jakobstad
Tel: 050-4413440 e-mail: ole.warnman@multi.fi

Ljudtekniker

Tore Hästbacka
ers. Bo-Erik Haglund
Reseansvarig:

 Käld Ingmar,  Risöhällvägen 346  68570 Larsmo gsm 050-5111007,  06-7285346   ingmar.kald@outlook.com 

Motionskommittén

Kalle Öst, Risöhällvägen 322 68570
karleric.ost47@gmail.com, tel 0500122940 

IT-ansvarig och Webbsidan 

Per-Ole Renlund, it-stödperson också för Norra Svenska Österbotten
tfn 0400161825, e-post: prenlund@multi.fi

IT-stödperson


Peter Hellman
tfn 0505486211, e-post: peter.hellman@outlook.com

Materialförvaltare​
Holm Marlene, Hannulavägen 220, 68570 Larsmo
tel.050-3763123 ord. holmmarlene@hotmail.com

Serveringsgruppsansvarig

Carita Fagersund, Furuholmsvägen 78,  68580 Larsmo
gsm 0400 392228